18 Jun
18Jun

אם תשאלו מניין האמפטיה, הרגישות ואהבה לאחר בתורה, אם תתמהו מהם המקורות הראשונים לכל התאוריות הטיפוליות, תפנו למשפחת בן עמרם. משפחה עם רגישות גבוהה לזולת, לכאב והצער, משפחה המלווה את רגעי האושר הזעירים, ורגעי המשבר הכואבים, משפחה בעלת אמפטיה ואהבה לאחר, עם אינטליגנציה רגשית דקה ונטולת אינטרס, משפחה שעליה מושתת יסודות שלמים של קשרים ויחסים. 

האם וביתה, שפרה ופועה- מיילדות. מלוות את האם בשעת שמחתה ובשעת כאבי מחושה. הבן – אהרון מלווה את הזוגות ומשמש כיועץ הנישואין הראשון בהיסטוריה, ומשה הקטן באחים, מנהיג בעל עוצמה, חיבה, ענווה ומסירות בלתי מתפשרת.

בנוסף למקצועות בהם הם בחרו (או נבחרו כמעט בעל כורחם) המעידים על אישיותם ועל אופיים, הסיפורים מאחוריהם משקפים אחריות, אמפטיה, והזדהות מוחלטת עם השני ביחסיהם בין האחים ובין אנשים אחרים. מעשיהם של כל אחד מהם, ושל כולם יחד שזורים כפנינים על פני חייהם מאז היותם ממש זעירים. אני יכולה לציין פה אין ספור נקודות ומעשים, אבל זה יחטא לאמת, כי כזו רגישות דקיקה, מילים לא יוכלו לכמת.

האהבה ואמפטיה שמצינו במשפחה הזו, הכרת הטוב על כל מה שנעשה עימם, הרגישות בחיים החדשים ורגישות במשברי החיים, הרגישות לעצמים, לבעלי חיים ולאנשים, מלמדים אותנו את התאוריה הראשונית של הזדהות ואמפטיה יהודית מהי. 

רק טוב,

אודיה ביטון

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.