18 Jun
18Jun

ייעוד, פוטנציאל, הגשמה ומיקוד, הן רק חלק מן המילים הממלאים כל תאוריה פסיכולוגית עכשווית. תאוריות אלו, על אף היותן ’חדשניות’, נגזרות מספרי החסידות והמוסר, בספרם של עם הספר הייחודי שלנו. המילה "תפקיד" ביהדות, והשיח הרב סביב "כל נפש מישראל" מצביע על משמעותו של כל פרט במערכת חובקת עולם. על תפקידיו וייעודו הרוחני, הגשמי והציבורי של כל אחד מאתנו.

סיפור עם פרסי מתאר מלך שאהב לצפות בקסמים ולהטוטנים. הוא הבטיח מטילי זהב עבור אלו שיצלחו לבדר אתו. ואכן מכל רחבי הממלכה הגיעו קוסמים כדי להציע לו את שבאמתחתם. באחד מן הימים הגיע לארמון קוסם, שהבטיח למלך קסם ייחודי מעין כמותו וביקש עבור זה מאה מטבעות זהב.

"כל כך הרבה מטבעות עבור קסם?" שאל המלך, "אדוני המלך, אמר הקוסם,  אני מתחייב לחולל בפניך את הקסם במשך עשרים פעמים, ובכל פעם תופתע ממנו מחדש". המלך התרצה והקוסם החל את מלאכתו.

הוא הוציא מכיסו קופסא קטנה מלאה מחטים, ניגש לעץ הקרוב ונעץ מחט אחת בגזע העץ. לאחר מכן התרחק כחמישים מטר מן העץ, שלף מחט והעיף אותה לכוון העץ. המחט עפה ונכנסה בדיוק לתוך קוף המחט שהייתה נעוצה בעץ. כל הנוכחים היו אחוזי תדהמה. הם לא האמינו למראה עיניהם, והמלך היה מאושר ומרוצה מן הקסם.

כך המשיך הקוסם, עם עשרים מחטים- השחילן בזאת אחר זו אל תוך קוף המחט לקריאות ההתפעלות של הנוכחים.

"כל הכבוד" אמר המלך, "באמת מגיעים לך מאה מטבעות זהב, אך יחד עם זאת אני מצווה שילקו אותך בחמישים מלקות על כך שאדם מוכשר ובעל יכולות מופלאות שכמוך מבזבז את כישרונו על שטויות כאלו.."

כמטפלות, כאימהות, כחברות ובעוד עשרות כובעים שאנו חובשות- הרגשת תחושת השליחות, הדרך והעשייה שנוסכים בנו כוחות הם למעשה השביל שמוביל אותנו לתפקיד..

 

אודיה ביטון

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.