22 May
22May

מגילת רות מקפלת בתוכה נימי נימים של כאב, מרירות, בדידות ואלמנות. מגילה שסוחפת את כולנו להחלטות הרות גורל של זהות עצמית ולדילמות חיים בעלות השלכות רבות על עתיד. מגילה המאירה ומגלמת את עוצמת היחד, הנאמנות, הצניעות האהבה והמלכות.

בין קוי הבדידות והנאמנות, מרחק רב ומעבר דק. בין הזרות למלכות דרך עקלקלה ומרירה, וזה קרה, קרה בשלוש דורות. דור שתחילתו הדרה של נערה מואבייה וסופו של נכד הנמשח למלך ישראל. דור שתחילתו בריחה ועוני וסופו עושר המלכות,  דור שכולו דמויות הוד- בעלות השפעה. 

מסכת החיים הארוגה במשי וזהב בטווח שלושת הדורות הללו, יכולה להפגיש כל אחד מאיתנו, אם בסודו, ואם בזרותו. אם בכאבו ואם בשמחתו.  מסכת חיים שיש בה הכל- כלה וחמות, אם ובנה, שתי אחיות, נער ואחיו, מנהיג ועמו, בעל ואשתו, הכל.

וכל מערכת כזו- נפרשת ומלמדת המון, על יחסים ושיח, על קונפליקטים וכוחות, על רגשות ותחושות ובעיקר- על המון עוצמות יהודיות, שמתבטאות בלא מעט ספרות יהודית ומקורית של עם הספר, שבינם לבין חיפוש אחר ספרות עכשווית בנושא דחייה, הדרה, שינוי ויחסים בין משפחה, ניתן לכתוב בהרבה כבר בבלוג יעודי נוסף.. 


רק טוב,

אודיה ביטון

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.