בלוג #ייעוד


ייעוד, פוטנציאל, הגשמה ומיקוד, הן רק חלק מן המילים הממלאים כל תאוריה פסיכולוגית עכשווית. תאוריות אלו, על אף היותן ’חדשניות’, נגזרות מספרי החסידות והמוסר, בספרם של עם הספר הייחודי שלנו.