דרושה מטפלת באמנויות
דבורה
לביה"ס תורני באזור צומת שילת דרושה מטפלת באמנויות כן תואר שני
( לא בשנת סטאז')
כ 8-11 שעות
בכיתות מקדמות
לפרטים
chia.benmo@gmail.com