מיכל פודרביניק
מטפלת באומנות

בני ברק

בוגרת הקריה האקדמאית אונו. 

מטפלת בילדים ונוער ממשפחות מצוקה.  

מטפלת בטראומות ונפגעי חרדה.