רחל קירשנבוים
מטפלת באומנות

ירושלים

בוגרת מכללת ליפשיץ.