חדווה ווינשטיין
מטפלת במוזיקה

ירושלים

בוגרת מכללת בית וגן.  

מטפלת בילדים בגלאי בי"ס יסודי בכיתות שילוב ובאוכלוסיות שונות 

קשים רגשיים, תקשורתיים, התנהגותיים ו-ADHD.