30 May
30May

אחת מדמויות המופת, בעלת ההשפעה הגדולה על חיי, היא רחל בת כלבא שבוע, אשת ר’ עקיבא. מה היה בך רחל שגרמת לי לבכי תמרורים בפעם הראשונה ששמעתי עליך בגן, ולפרפורים והערצה כל פעם שאני פוגשת אותך שוב?

היה בך הכל. עוצמה נשית שאין כמוה, ראיה חדה ואבחנה דקה ברועה צאן פשוט, וניתוח התנהגות לפרטי פרטים. היה בך אמון רב שאם לומדים מצליחים, ואם מתביישים, מתבוששים. היה בך אהבת אמת, לעקיבא בעלך, לתורה הקדושה ולאורח חייך היקרים.

יקרים, על אף דלות חומרית, על אף וויתור יוקרה וסטייל, ועל העקבות שהשארת אחרייך בחיי עדנה ורוגע תחת  חיים אחרים, הכוללים נידוי וזלזול באורח חייך. היה בך עוצמה שלא ניתנת לתיאור מילולי בחיי בדידות של שתיים עשרה שנה, ועוד שתיים עשרה שנה, חיי בדידות שמלווים בהמון "יחד", יחד במטרה, באתגר ובשאיפה.

רחל, האם תדעי כמה נשים הולכות בדרכך? עובדות, מטפלות, ומתמסרות ללא ליאות, על אף התנועה הפמיניסטית המאבדת כל חלקה טובה?  רחל, התדעי כמה אימהות כמוך מבקשות לתת אמון ביקר להם מכל ולהאמין שיבוא יום והם ידעו קרוא וכתוב וילמדו, ויתמודדו ויפנימו? התדעי כמה מנודות כמוך ממשפחתן עקב החלטה ובחירה אחרת, שונה? התדעי כמה נשים בודדות כיום, לא מבחירה? כמה נשים כואבות את כאב העוני והפרנסה ולאו דווקא מאידיאל?

רחל, סללת לנו את הדרך, אשר לאורכה היה בכי, כאב ותסכול של קש שדבק בך. לאורכה היו קולות רעש מחלישים שאנשים טובים דאגו ללחוש לך, תני לכל אחת ואחת מאיתנו את הכח, להתמודד, להאמין, להכיר ולבטוח, תני מעט מהעוצמה שהייתה לך לדבוק במטרה, בערכים החשובים ולצעוד ללא חת בבחירתך המדויקת לחיים משמעותיים על אף ולמרות ובגלל.. 

הצלחה בכל, 

אודיה ביטון

                                             

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.