התופעה של ילדים שאינם יכולים לגדול בביתם היא תופעה כלל עולמית שמשקפת תמונה של הרס המסגרת הראשונית של האדם - התא המשפחתי (לובוחינסקי-לביא, 2001). לחיות עם הורים ולהיות מוגנים על ידם הוא דבר שבדרך כלל מתייחסים אליו כאל מובן מאליו

קרא עוד

במהלך העקירה מגוש קטיף נפגעו מערכות חיים רבות של תושביו, כגון החינוך והמשפחה, שאיבדה את ביתה ואת שגרת החיים שהייתה מורגלת לה. מערכת מרכזית נוספת שנפגעה היא הקהילה, אשר ברוב המקרים התפצלה ולעתים אף התפרקה.

קרא עוד

מאמר זה מבוסס על מחקר איכותני שעסק במשמעות הטיפול במוזיקה בפנימיות לילדים במצבי סיכון מנקודת מבטן של תרפיסטיות במוזיקה.

קרא עוד