כל מטופל ראוי להערכה על עצם גיוס הכוחות והמשאבים הדורשים ממנו לשינוי, לפתיחות ולחשיפה. יש מבניהם הזקוקים לקילוף, קליפה אחר קליפה של שכבות הגנה, של הרגלים והתנהגויות של שנים.

  •  18/06/2019 00:48