בלוגים #נקודה


הספר המצויר "זום" מעניק השראה לחיים בכלל ולטיפול רגשי בפרט. בספר מצויר רחוב גדול ממדים, ובמבטים מתקרבים ומדויקים יותר, מתמקדת העדשה לעבר אבקני הפרח, שממש היו בלתי נראים בתמונה הרחבה, הראשונה.