בלוגים #שנה חדשה


מקצועות הטיפול, הייעוץ והפסיכולוגיה, קמים ומתהווים כל העת על כר נרחב ומזמין של מצוקה, קושי, חסך ואי נוחות. אבסורד הוא, שאנשי הטיפול הרבים המתמחים מידי שנה, מוצאים את עבודתם באוכלוסייה, ועוד היד נטויה.