מצטערים, ההרשמה הסתיימה.

יש חשש לפגיעה אצל המטופל/ת בקליניקה? אל תשארי עם השאלות והדווח לבד! כל המידע על חובת דווח, על גבולות האחריות בקליניקה ועל מענים ועוגנים אתיים ומקצועיים בבוקר מקצועי בירושלים, בהשתתפות אנשי מקצוע מובילים. כל המידע כאן למטה.


  • תאריך: 31/07/2022 11:00
  • מקום: במינהל קהילתי גאולה -בוכרים שלוחת החממה רחוב בליליוס (מפה)
  • מידע נוסף: ירושלים

תיאור