דרושה מטפלת באומנויות באזור הר חומה-ירושלים
עבור 3-4 שעות סל אישי לתלמידות בי"ס יסודי
ההצעה פונה למטפלות העומדות במחוון להעסקת מטפלים במשה"ח והבריאות בלבד

לפרטים dv7155072@gmail.com