דרושה מטפלת באומנות לביס בעמנואל
לת"ת בעמנואל חינוך מיוחד (בנים)
דרושה מטפלת באומנויות MA עם ניסיון
לכיתות לקויות למידה וכיתות ASD
ל 8-10 שעות
במסגרת אופק חדש.
לפרטים: chayama8@gmail.com
0527137893