דרושה מטפלת באומנות להצטרף למרכז טיפול
אילה
דרושה מטפלת באמצעות אומנויות למרכז טיפול של שירות ציבורי
להצטרף לצוות מקצועי ועשיה משמעותית
באזור ירושלים
ניתן לשלוח קורות חיים למייל:
ayala@yearim.co.il
אילה
אילה
המייל לא נכון