דרושה מטפלת במוזיקה בבית שמש
לתכנית של משרד החינוך לילדים חולים בביתם דרושה מטפלת במוזיקה בבית שמש
לפרטים:
sarahheching@gmail.com