דרושה מטפלת לבי"ס בנות הדסה
בית ספר בנות הדסה מחפשים תרפיסטית לעבודה עם תלמידות
תשלום דרך בני יוסף מיידי
קורות חיים hadasa2008@gmail.com