דרושה מטפלת לסל אישי
דרושה מטפלת רגשית בבית יעקב נחלה ומנוחה (פרוש)
בבית שמש לשעות של סל אישי
אופציה לבי"ס נוסף בבית שמש
CHAYAERLANGER@GMAIL.COM