דרושה מטפלת רגשית לבית ספר בבני ברק
דרושה מטפלת רגשית
לבית ספר בנות בבני ברק
4 ש"ש
העבודה מטעם "בני יוסף"
054-8471199

יש דרישה לתואר?
נדרש תואר ומספר רשיון.
צריך לברר את הדרישות המדויקות אצל הפיקוח שלנו.
משנת 2004 אין מספר רשיון למטפלות באמצעות אומנויות,
יש בדיקת מחוון- טופס של קורסי קדם, תואר שני ולימודי המשך
של משרד החינוך ומשרד הבריאות.
בהצלחה