דרושה מטפלת רגשית למילוי מקום
ל-11 ש"ש בבית ספר קירוב בבית שמש
תנאי העסקה של החינוך העצמאי
לפרטים: e0527686852@gmail.com