דרושה מטפלת רגשית למילוי מקום 11 ש"ש לגני שפה בבית שמש
דרושה מטפלת רגשית למילוי מקום ב2 גני שפה בבית שמש החל מ-כ"ה ניסן.
לפרטים sarahyacobs@gmail.com