דרושה מטפלת רגשית למילוי מקום 50 שעות טיפול בבית ספר לבנות בירושלים
חנה
העבודה היא בבית ספר בנות ציון ברמות
טל לבירורים 0527636008
מרים
מ