דרושה מטפלת רגשית לעבודה בבקרים
דרושה מטפלת רגשית לעבודה בבקרים, בתוך בית הספר במסגרת תוכנית אכלה, טיפול באומנות פרטני.
קו"ח למיל yad1700502750@gmail.com

תחילת עבודה פברואר 22
איפה העבודה?
האם צריך תעודת תואר?
תכנית אכלה, או הכלה?