דרושה מטפלת רגשית
לבי"ס "שבילי חינוך" בביתר, של עמותת "צהר הלב"
דרושה מטפלת רגשית לעבודה עם ילדים עם קשיים התנהגותיים-רגשיים
4-5 ש'
הדרכה מקצועית
עבודת צוות אינטגרטיבית ומגדלת!
קו"ח shifi1577@gmail.com