דרושה עובדת סוציאלית
למינהל קהילתי בוכרים בירושלים דרושה עו"ס לעבודה קהילתית מרתקת
לחצי משרה
קו"ח למייל drushimrak@gmail.com