דרושה עוסית- אזור אשדוד
לפנימייה חרדית לבנות באזור אשדוד
דרושה עוסית
קו"ח ופרטים למייל
kc0723169883@gmail.com