דרושות מאמנות\ מטפלות המעוניינות להתמחות בתחום התעסוקה

תכנית "לפרוש כנפיים" מטעם הרשות העירונית לתעסוקה ,עיריית ירושלים ,הינה תכנית ליווי תעסוקתי לנשים חרדיות

המחפשות עבודה וזקוקות לסיוע בהשתלבות בעולם העבודה .

הנשים משתתפות בסדנא המקנה להן כלים ומיומנויות ובנוסף מלוות באופן אישי על ידי מאמנת.

לשם כך הקמנו "פרוייקט מנטוריות " של נשים שרכשו הכשרה בתחום האימון.

מאמנות אלו מתנדבות ללוות את מחפשות העבודה למשך 10 מפגשים.

בתמורה הן תקבלנה כלים ומיומנויות בתחום תעסוקה בסדנא בת 8 מפגשים.

נודה על הפניית מאמנות המעוניינות בסטאז' ובהתמחות בתעסוקה.


לפרטים והרשמה ניתן לפנות :

לשירה קפלן :02-5456602

איילה יוסיפון: 02-5453744

או במייל : mashira@jerusalem.muni.il

· עלות לסדנא למאמנת סמלית .

· קבלה לתכנית מותנית בוועדת קבלה.