דרושות מטפלות באומנויות/ מטפלות רגשיות בעלות תואר שני
למרכז טיפולי בהקמה באזור השפלה דרושות מטפלות באומנויות ומטפלות רגשיות בעלות תואר שני לעבודה טיפולית עם ילדים ובני נוער. הדרכה מקצועית פרטנית וקבוצתית מובטחת.

קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל naamaak@gmail.com