דרושים מטפלים/ מטפלות באומנויות
לבי"ס של בני יוסף ברחבי הארץ דרושים מטפלים באומנות, לכיתות חנ"מ ולתלמידי סל אישי. נודה לך מאוד אם תוכלי להפנות אלינו  מטפלים מתאימים. 
אנו מציעים השתתפות בתשלומי הדרכה באופן יחסי להיקף המשרה ונותנים גב מקצועי למטפלים במפגשי העשרה מקצועית.
dvori.avi@gmail.com