הדרכה ותמיכה קבוצתית למטפלות
שלום לכולכן
כעת אני בשלבי הקמה של קבוצת תמיכה והדרכה למטפלות רגשיות.
במפגשים המשתתפות תעלנה דילמות טיפוליות, וכל המשתתפות האחרות תענקנה כלי טיפול ממנעד הכלים המקצועיים שברשותן.
כך כולן תצאנה נשכרות עם כלים מקצועיים חדשים.
מצפה להענות
טובה הניג
M.A. בתרפיה באומנויות
מי שמעוניינת יכולה לשלוח מייל לכתובת:
0580333@gmail.com
או
henigto@gmail.com