התנצלות- העניין בבדיקה
הודעות הדרושות נעלמו מסיבה שאינה ברורה,
צוות התמיכה בודקים את הדבר ומקווה שבעז"ה כל הודעות יופיעו כמקודם.
הצלחה רבה,
אודיה
לאחר נסיונות רבים, לא ניתן לשחזר את המשרות שעלו פה בעבר.

ניתן להתחיל מבראשית משרות חדשות.

בהצלחה לכולן.