למרכז הטיפולי יד לחינוך , סניף חולון/ דרושות מטפלות רגשיות
למרכז הטיפולי יד לחינוך ,
סניף חולון/ דרושות מטפלות רגשיות בעלות תאר שניMA אם לפחות שנתיים ותק באמצעות: מוסיקה, אומנות, בבילותרפיה, בפסיכותרפיה, בתנועה, ועוד' לשליחת קו"ח 037572245 או למיל yad1700502750@gmail.com