לפנימייה חרדית באשדוד דרושה עוסי"ת
לפנימייה חרדית באשדוד דרושה עוסי"ת תנאים טובים
קו"ח n719873@gmail.com 0533185433