מחקר בטיפול באומנויות
במסגרת מחקר דוקטורט הבוחן את הטיפול באמצעות אמנויות בילדים מהחברה החרדית, אנו מבקשות לחקור את החוויה והתפיסות של מורות ומורים מהחינוך החרדי, ביחס לטיפול.


אנו מחפשות מורות ומורים מהחינוך החרדי, שלימדו בעבר ילד/ה שקיבל/ה טיפול באמצעות אמנויות, ומעוניינים לשתף על החוויות שלהם ותפיסתם את הטיפול.


מדובר בראיונות שנערכים דרך הטלפון, בזמן הנוח למרואיינים, ובסופם נשלח שי כספי צנוע כאות להערכת הזמן והמאמץ.
הראיונות עם מורות מתקיימים עם מטפלת עורכת המחקר, והראיונות עם מורים מתקיימים עם מטפל גבר, כדי שיהיה למרואיינים כמה שיותר נוח. כמובן שאנו מחוייבים לשמירה על האנונימיות של המשתתפים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות ל-לאלי קידר 0546435145