מטפלות במוסדות החינוך הרגיל
מרכז
לאור הרפורמה החדשה של סל זכאות ואפיון,
מרכז מעל"ה מגייס צוות פרא רפואי כחלק מתוך מערך התמיכה
לילדים זכאים על מנת לשלבם במסגרת חינוך רגילה.


תיקצוב שעות אלו על פי תקן הוראה במשרד החינוך,
עם כל תנאי עובד הוראה- חופשות קיץ, חופשות מחלה וכו'.


דרושות:
מטפלות רגשיות


נא להגיש מועמדות לכתובת: MAALA0481@GMAIL.COM
מרכז מעל"ה

א
האם המשרה מתאימה גם לסטאזריות בשנה השניה לסטאז?
היכן ממוקמת העבודה?