מטפלת רגשית באזור קטמונים
דרושה מטפלת לשעה בשבוע לילדה בגן רגיל
זכאית לשעת טיפול
מי שגרה באיזור או עובדת באיזור ויכולה להגיע אשמח מאוד!!
הגן ברחוב קנאי הגליל
הנייד של האמא - 050-4138018