מעונינת לרכוש ספרים יד שניה, אם מישהי מעונינת למכור את אחד הספרים הבאים. תודה.
סרנה, חני., רון, מרים (1988). התבגרות ונעורים (מפגשים קבוצתיים ופעילויות לבני נוער).הוצאת אח.

רוזמן, מיכל., זלצמן, נילי., פרנקל, רזיה (1989). זהות אישית- עבודה קבוצתית עם מתבגרים. הוצאת רמות אוניברסיטת תל- אביב.
קמפבל, ג'. (2004). אמנות יצירתית בעבודה קבוצתית. אח.

סמילנסקי, משה ופרויקט נטע (1989). אתגר ההתבגרות כרך ג'- יחסי מתבגרים הורים, כרך ד- יעדים ולחצים). הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

מאקין, ס' ר'. (2006). רעיונות ומקורות למטפלים ומנחים בתרפיה באמנות. אח.

ביילי, רוי ( 1993). 50 פעילויות לפיתוח מיומנויות ייעוץ. הוצאת אח.

אורבך, נ', & גלקין, ל'. (2005). רוח החומר, חלק א'. אח.
אורבך, נ', & גלקין, ל'. (2006). רוח החומר, חלק ב'. אח.