מרכז למשפחה אקסיטו
משיהו שמע על מרכז טיפול שעוסק בעניני משפחה בשם אקסיטו? בירושלים?
חנה
הם פנו גם אלי, האם יש למישהו שמץ של מושג אודות הארגון הזה?