משחקים טיפוליים לילדים
אשמח להחכים ולקבל מידע על משחקים ממולצים בטיפול עם ילדים שמתמודדים עם מחלת נפש במשפחה- אחים או הורים.

תודה רבה!
הבאת נושא מאוד רחב, שמשתנה מאוד ממקרה למקרה - הן של בן המשפחה והן של הילד המטופל. ב"יד על הלב" (בלי להיכנס כרגע לסוגיה של כן או לא לעשות שימוש בחומרים של חיים ולדר) יש כמה כרטיסי משימות שיכולים להיות מאוד מתאימים, או לפחות להוביל לשיח רלוונטי.
קלפים השלכתיים גם יכולים לעשות את העבודה.
כל כלי שיכול להעלות את הבלבול, הכאוס, הטלטלות הקיצוניות, חור הוודאות, חוסר היציבות, הבושה - קצת יותר קרוב אל פני השטח.
אלה החוויות הרגשיות של הסיטואציה, פחות או יותר.