עובדת סוציאלית
תיכון
לפנימייה חרדית לבנות באשדוד
דרושה עובדת סוציאלית
לפרטים
05331-85433