עזרה בגיוס עוס"ים טובים במגזר החרדי
Ia
שלום רב, זמן רב שאנו מנסים לאתר עוס"ים טובים לפרויקט של דיור מוגן בקהילה בקריית גת,

הן גברים והן נשים
אשמח לייעוץ אודות מקומות ופורומים אידיאליים לפרסום וכו'