שאלה לי אליכן חברות יקרות
הלו? יש מישהי בסביבה?
אני צריכה להגיש הצעת מחיר לקבוצה של ילדים בגיל 3-6, שעה ורבע, פעם בשבוע, עשר פגישות.
חומרים עליהם, הדרכה עלי.
אשמח לשמוע טווחים.
תודה