תרפיסטית לבי"ס
דרושה תרפיסטית גמישה ומקצועית לעבודה בבי"ס תורני באזור מודיעין . 10 ש"ש בכתות החנ"מ.  קו"ח ל
Chia.benmo@gmail.com 
אודה לקבלת פרטים נוספים:
0527691664