טליה פינדר
מטפלת במוזיקה M.A

ירושלים

בוגרת המכללה החרדית (בר אילן). 

בעלת הכשרה בייעוץ נשואין. 

הכשרה בבפגיעות מיניות (מכון חרוב).