שרה עורף
מטפלת במוזיקה M.A

ירושלים, בית שמש

בוגרת בר אילן (המכללה החרדית). 

מטפלת במוזיקה בגני שפה.