18 Sep
18Sepכעת, בפתחה של שנה,

אשר ניתנה לנו במתנה;

הלב קמעא חושש,

זע ברטט, מתרגש;

ונושא עימו תפילה,

שתהא ההתחלה סלולה.


שנמצא המפתח שיחדור,

לנשמות יביא הדרור;

עזור שבלי לטעות,

ננתב אותם לדאות;

לפרוש כנפיים, לעלות,

לממש כישורים ויכולות.


נפתח אישיות וערכים,

בנתיב של אור וחיוכים;

נעניק עוצמות, כלים,

לפלס הדרך בשבילים.

ולוואי ויתגשמו משאלותיה,

תחל שנה וברכותיה.


באיחולים לדרך מיטיבה,

שלכם באהבה,


 

קולמוס הלב  כתיבת שירים וברכות בהתאמה אישית לכל מטרה   050-9337733     orliart10@gmail.com

 אורלי אהרוני.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.