18 Jun
18Jun


 יש כאב שדוקר עד עומק הנשמה.

אתה עומד ולא יכול לזוז.

הלחץ באיזור הלב מתגבר, ומתפשט.

אתה מתאבן, נאלם, חסר כח.

אין בך חיות, ולא רצון, אתה שואל את נפשך למות.

יש כאב שאתה נמצא בו לבד, אין אף אדם שיכול להרגיש אותך בכל העוצמה.

יש כאב של אובדן, ויש של געגוע.

יש של ציפיה, ויש של אכזבה.

יש של בדידות, ויש של תסכול.

יש שמביא לעצבות, ויש שמביא ליאוש.

יש שמביא להתכנסות, ויש שמביא לבריחה.

יש שמביא לדיכאון, ויש שמביא לסגירות.

יש שמביא להצפה, ויש שגורם לצוף.

יש שמביא להתפרצות, ויש שגורם לרצות.

ולפעמים.

כן, לפעמים.

הכל מתפוצץ לך ביחד.

הדקירה והצרחה,

האובדן והבריחה,

העצב וההפיכה,

הסיגוף והדריכה,

ההתפרקות והמעיכה.

וזהו, אין אותך.

נשארה רק דמעה ענקית.


ושקופה.

לאה מנדל, מטפלת באומנויות M.A
  Leaman4543@gmail.com


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.