18 Jun
18Jun

מטופלים.

 

נעליים,

בלי גבול או כמות.

רק מידה.

 

נעליים,

במאות או באלף,

היא מדדה.

 

נעליים,

היא קונה וקונה,

כל שבחיים עודה.

 

נעליים,

החדר כבר חסום,

לתהודה.

 

רק תצא,

ואחריה תיכנס,

חנה.

 

הגיל דומה,

וגם היופי,

כמו של רינה.

 

והיא תבכה,

ותצטער,

בקוננה.

 

אין לה גרוש,

ואף מטבע,

על הנשמה.

 

והילדה,

מתחננת,

זה זמן מה.

 

ילדותינו,

לכולן יש,

והיא מה?

 

והבכור,

כמעט בר מצווה,

וחגיגה עלומה.

 

והמכולת,

כבר מונעת,

כחומה.

 

ומה יהיה,

וכבר פסח,

ובלי מה.

 

אך על הכל,

היא תוותר,

ובדממה.

 

רק נעליים,

זוג לילד,

והיא שלמה.

 

לאה מנדל, מטפלת באומנויות Leaman4543@gmail.com

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.